Carriere Freres Gardenia Tahitensis Tiare, 6.5 oz.